O firmie Petro Canada

By admin
Comments Off

Informacje o firmie Petro Canada

Petro-Canada Lubricants.

Wyprzedzamy dzisiejsze standardy.

Nasza firma produkuje ponad 350 rodzajów innowacyjnych środków smarowych, specjalistycznych płynów oraz smarów. Dzięki szerokiej sieci dystrybucji, znaczna część tych produktów jest sprzedawana również poza Kanadą, w ponad 60 krajach.
Nasze  środki  smarowe  są  wykorzystywane  w  wielu  różnorodnych  gałęziach  przemysłowych,
włączając  przemysł  spożywczy,  uniwersalne  zastosowania  w  przemyśle,  przemysł  elektryczny,
transport, górnictwo, leśnictwo, rolnictwo czy przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Starając  się  sprostać  każdemu  wyzwaniu,  dostarczamy  rozwiązania  o  najniższych  kosztach
całkowitych, gwarantujące doskonałe działanie przy najwyższych oszczędnościach.
Środki smarowe i marka Petro-Canada są rozpowszechniane na całym świecie, by móc praktycznie
sprostać każdej potrzebie.
Szczycimy się bogatą, globalną siecią dystrybucji, dzięki której możliwe staje się zaspokojenie
indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dodatkowo, reprezentujemy zaangażowanie w usługi
oraz wsparcie, uzyskiwane dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym.

Globalna sieć dystrybucji Petro-Canada

Globalna sieć dystrybucji Petro-Canada

Comments are closed.