Petro-Canada obszary działalności

By admin
Comments Off
Petro-Canada Lubricants to integralna część rozległego przedsiębiorstwa naftowego, które prowadzi działalność w pięciu zasadniczych obszarach.
  • Międzynarodowe Badania i Rozwój.

Nasza międzynarodowa strategia opiera się na holdingach zlokalizowanych w wielu miejscach
na całym świecie.

W obrębie tego znajdują się posiadłości na Morzu Północnym, z podłożem
produkcyjnym mającym źródło w Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Przedsięwzięcia handlowe
w północnej Afryce oraz na Bliskim Wschodzie w Libii, Syrii, Tunezji oraz Algierii.


  • Północnoamerykański gaz ziemny.

Badaniea, rozwój oraz produkcja gazu ziemnego w obrębie zachodniej Kanady oraz Gór
Skalistych w Stanach Zjednoczonych. Kolejne cele obejmują sprzedaż gazu naturalnego w
Ameryce Północnej, wydobycie surowców w regionach delty rzeki Mackenzie, Corridor oraz
Alaski, a także wzrost wielkości zasobów płynnego gazu ziemnego (LNG).


  • Ropa pochodząca z wybrzeża wschodniego.

Petro-Canada jest zaangażowana we wszystkie kluczowe projekty wydobycia ropy naftowej z
obszarów przybrzeżnych Nowej Funlandii oraz Labradora. Hibernia to jedno z największych
pól  naftowych  odkrytych  w  obrębie  Kanady. W  celach  wydobywczych  wykorzystuje  się
ogromną  jednostkę wydobywczo-przetwórczo-magazynowo-terminalową,  o wysokości  18
pięter  i wielkości 3 boisk  footballowych. Platforma  ta została specjalnie zaprojektowana w
taki sposób, by móc sprostać surowym warunkom pogodowym północnego Atlantyku, gdzie
zdarzają się ruchy lodowców.


  • Piaski roponośne.

Największe znane światowe depozyty piasków roponośnych (tzw. oil sands) są zlokalizowane
w  północno-wschodniej Albercie, w  Kanadzie. Obecność  Petro-Canady  na  tym  obszarze
sięga 25 lat. Jesteśmy jednym ze światowych liderów wykorzystujących i rozwijających ten
rozległy zasób.


  • Kanadyjskie stacje benzynowe.

Dzięki rafineriom w Edmonton (w kanadyjskiej prowincji Alberta) oraz Montrealu (Quebec),
a  także  fabryce w Mississauga  (Ontario) produkującej środki smarowe na skalę światową,
Petro-Canada posiada rozległą sieć stacji benzynowych w liczbie około 2000, co praktycznie
czyni naszą firmę „kanadyjską stacją benzynową”.

Comments are closed.