Twój wózek

Wprowadzenie

Dziękujemy za wsparcie z www.petrocanadaoil.pl. Aby chronić Twoje dane osobowe, gdy lubisz robić zakupy w www.petrocanadaoil.pl, opracowujemy niniejszą politykę prywatności, która jest umową regulującą korzystanie z naszych usług.

Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie i podobnych technologii w celu dostarczania, ochrony i ulepszania naszych produktów i usług, takich jak personalizacja treści, oferowanie i mierzenie reklam, rozumienie zachowań użytkowników i zapewnianie bezpieczniejszych doświadczeń. Możesz usuwać lub odrzucać pliki cookie za pomocą przeglądarki lub urządzenia ustawienia, ale w niektórych przypadkach może to wpłynąć na możliwość korzystania z naszych produktów i usług.

2.1 Definicja „plików cookie”
Pliki cookie to małe fragmenty tekstu używane do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie są szeroko stosowane do przechowywania i odbierania identyfikatorów i innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Te typy plików wykonują wiele różnych zadań, takich jak zapamiętywanie preferencji i wybranych elementów, pomagając ci poprawić jakość strony, a także starając się upewnić, że reklamy lub oferty, które widzisz w Internecie, są bardziej odpowiednie dla Ciebie. Te „pliki cookie” można podzielić na 4 typy, z których każdy jest opisany poniżej.

2.2 Rodzaje plików cookie
Niezbędne pliki cookie
Aby zapewnić podstawowe usługi naszej witryny, takie jak odwiedzanie naszej witryny lub dokonywanie zakupu, te pliki cookie są niezbędne. Jeśli wyłączysz te pliki cookie, nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania.

Wydajne pliki cookie
Ten typ gromadzi anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z witryny, a dane są scalane z innymi użytkownikami, aby umożliwić nam poprawę działania witryny. Na przykład używamy plików cookie Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób klienci docierają do naszej witryny, przeglądają lub korzystają z naszej witryny i wyróżniają obszary, w których możemy ulepszyć takie obszary, jak nawigacja, zakupy i kampanie marketingowe. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie pokazują danych osobowych, na podstawie których można ustalić twoją indywidualną tożsamość. Jeśli wyłączysz lub zrezygnujesz z tych plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn i usług, a to może zmniejszyć wsparcie lub informacje, które możemy Ci dostarczyć.

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie mogą zapamiętywać takie operacje, jak Twoje preferencje, abyśmy mogli zapewnić Ci lepsze usługi i ulepszyć nasze modele działania. Jeśli odrzucisz te pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych.

Docelowe pliki cookie lub reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o zwyczajach przeglądania w celu lepszego spersonalizowania reklam. Te pliki cookie mogą zapamiętywać odwiedzane strony internetowe i udostępniać je stronom trzecim, takim jak reklamodawcy. Jeśli je odrzucisz, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych i usług, co może mieć wpływ na Twoje wrażenia.

Pliki cookie sieci społecznościowych
Te pliki cookie służą do udostępniania stron i treści w naszych witrynach i usługach za pośrednictwem sieci społecznościowych innych podmiotów i innych witryn internetowych. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celach reklamowych. Jeśli odrzucisz te pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych i może to wpłynąć na twoje wrażenia.

2.3 Pliki cookie umieszczane przez strony trzecie
Możesz również napotkać pliki cookie na naszych stronach internetowych, które są umieszczane przez strony trzecie. Na przykład, gdy kupujesz nasze produkty online, nasz sprzedawca e-commerce może korzystać z plików cookie i innych technologii. Możemy również zezwolić stronom trzecim na umieszczanie plików cookie na naszych stronach internetowych w celu śledzenia informacji o twoich działaniach online i / lub w witrynach stron trzecich lub usługach online, w tym w celu wysyłania ci ukierunkowanych reklam na podstawie tych informacji, które mogą obejmować remarketing naszych produktów oraz usługi, które przeglądałeś na naszych stronach internetowych i na stronach internetowych osób trzecich.

Niniejsze oświadczenie o plikach cookie nie ma zastosowania do plików cookie, aplikacji, technologii lub witryn internetowych, które są własnością i / lub są obsługiwane przez strony trzecie, lub takich praktyk stron trzecich, nawet jeśli korzystają one z naszej technologii lub uzyskują do niej dostęp do przechowywania lub gromadzenia informacji. Aby zrozumieć, w jaki sposób osoby trzecie używają plików cookie, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

2.4 Kontrola i rezygnacja z plików cookie
Możesz zmienić ustawienia w przeglądarce, aby zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez Twojej wyraźnej zgody. Sekcja „pomocy” przeglądarki zwykle zawiera szczegółowe informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, jak wspomniano powyżej, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn i usług.

2.5 Inne podobne technologie
DPAPI (interfejs programowania aplikacji do ochrony danych) to prosty interfejs programowania aplikacji kryptograficznych dostępny jako wbudowany składnik w systemie Windows 2000 i nowszych wersjach systemów operacyjnych Microsoft Windows. Teoretycznie interfejs API ochrony danych może umożliwiać szyfrowanie symetryczne dowolnego rodzaju danych; w praktyce jego podstawowym zastosowaniem w systemie operacyjnym Windows jest szyfrowanie symetryczne asymetrycznych kluczy prywatnych, przy użyciu użytkownika lub tajemnicy systemowej jako znaczącego wkładu entropii. DPAPI może pomóc w rejestrowaniu i przechowywaniu danych osobowych użytkowników. Data Cube to prosta aplikacja do rejestrowania i analizy danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, jak wspomniano powyżej, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn i usług.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia nowych lub różnych praktyk ochrony prywatności. Powiadomimy naszych klientów, gdy dokonamy istotnych zmian w Polityce prywatności. Modyfikacja Polityki prywatności ma ogromne znaczenie dla zapewnienia twoich praw do danych osobowych. W związku z tym szczerze zalecamy okresowe sprawdzanie Polityki prywatności. Ponadto zawsze możesz sprawdzić Politykę prywatności za pomocą szybkich linków, ilekroć potrzebujesz wprowadzić swoje dane osobowe. Jednocześnie powiadomimy Cię o modyfikacji, wysyłając powiadomienie na Twoje konto. Na twoim koncie pojawi się specjalny szybki link, aby zaoferować pełny tekst Polityki prywatności.

Ujawnienie danych osobowych

Udostępniamy pewne dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagania nam w rynku dla klientów. Dane osobowe będą nam udostępniane wyłącznie tym firmom w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklam; nie będą udostępniane stronom trzecim do własnych celów marketingowych bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

5.1 Dostawcy usług Udostępniamy
dane osobowe firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu, takim jak hosting stron internetowych, usługi e-mail, marketing, sponsorowanie loterii, konkursów i innych promocji, audyt, realizacja zamówień klientów, analiza danych, zapewnianie obsługi klienta, oraz przeprowadzanie badań klientów i ankiet satysfakcji. Firmy te są zobowiązane do ochrony twoich danych i mogą być zlokalizowane gdziekolwiek działamy.

5.2 Firmy stowarzyszone i korporacyjne transakcje biznesowe
Możemy udostępniać dane osobowe spółkom powiązanym i partnerom biznesowym. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, joint venture, cesji, wydzielenia, przeniesienia lub sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym, możemy przenieść dowolne i wszystkie dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej.

5.3 Zgodność i bezpieczeństwo prawne
Może być konieczne ujawnienie danych osobowych przez prawo, proces sądowy, spory sądowe i / lub wnioski władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania lub poza nim. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli ustalimy, że do celów bezpieczeństwa narodowego, organów ścigania lub innych kwestii o znaczeniu publicznym ujawnienie jest konieczne lub właściwe. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze ustalimy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i realizacji dostępnych środków prawnych, egzekwowania naszych warunków, dochodzenia w sprawie oszustwa lub ochrony naszych operacji lub użytkowników.

5.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych rezydentów EOG
Może być konieczne - na mocy prawa, procesu sądowego, sporów sądowych i / lub wniosków władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania lub poza nim - ujawnienie danych osobowych. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli ustalimy, że do celów bezpieczeństwa narodowego, organów ścigania lub innych kwestii o znaczeniu publicznym ujawnienie jest konieczne lub właściwe. Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie uzasadnione, jeśli spełniony zostanie jeden z następujących warunków: Ilekroć uzyskamy Twoją zgodę;
Ilekroć przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy między tobą a nami lub do podjęcia kroków przedumownych na żądanie;
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z obowiązku prawnego;
Gdy przetwarzanie jest konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów;
Gdy przetwarzanie jest konieczne z uzasadnionych i uzasadnionych przyczyn (w tej sytuacji szczegółowo wyjaśnimy szczegóły)